Tvätt & Textilservice

  • Tvätteriet
  • Tvätteriet
  • Tvätteriet
  • Tvätteriet
  • Tvätteriet
  • Profilbild tvätteriet

Tvätteriet Alingsås försörjer sjukvården inom Västra Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila produkter. Vi har också uppdrag åt Landstinget i Värmland och en del kommuner. Tvätteriet Alingsås skall, med resurssnålt kretslopp som bas, erbjuda funktionsanpassade textila produktlösningar för rena miljöer. Vi är för närvarande 300 anställda som tvättar och efterbehandlar ca 40 ton textiler varje dag.

Tvätteriet Alingsås är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 samt kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 13485:2012. 

   ISO 9001:2008      ISO 14001:2004     ISO 13485:2012

Tillsammans kan vi minska svinnet

Varje år försvinner patientkläder och textilier för närmare tio miljoner kronor. Regionservice bedriver, tillsammans med sjukvården, sedan flera år tillbaks ett arbete för att minska svinnet.

Läs mer om hur vi kan minska svinnet

Informationsblad

Kundutbildning 2017

Tisdag 16 maj

Onsdag 4 oktober

Utbildningsdagar 2017

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Telefon:
Kundtjänst 0322 - 66 98 00

Kontaktpersoner

Fax:
Kundtjänst 0322 - 66 98 95

E-post:
 

Postadress:
Tvätteriet Alingsås
Box 583
441 16  Alingsås

Besöksadress:
Tvätterigatan
441 39  Alingsås

 

uiqt|wBs}vl|r5|%viH%vozmoqwv5{ms}vl|r5|%viH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{mriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m