Distribution

Beroende på verksamhetens omfattning, levereras tvätt och hämtas smutstvätt med lämpligt tidsintervall. Detta kan vara från varje dag för våra största kunder, till en gång per månad för de minsta. Normalt ingår kostnaden för distribution i tvättpriset, dock med vissa begränsningar enligt följande:

  • Möjlighet skall finnas att med lastbil komma fram till godsmottagning/entré.
  • Leverans sker till godsmottagning/entré, eller till utrymme i direkt anslutning därtill, dock max 10 meter in i byggnaden i samma plan.
  • De dörrar som behöver passeras skall vara upplåsta, alternativt kan detta ersättas med kodlås eller egen nyckel.
  • Till sjukhus, vårdcentraler eller sjukhem med många kundnummer/beställare på samma adress, förutsätts ett gemensamt lossningsställe. Interntransport från godsmottagning till respektive kund på enheten, utförs och bekostas av mottagaren.

Vår distribution utförs av inhyrda åkerier. Chauffören är vår representant och har fått utbildning i tvätthanteringsfrågor. Framför gärna dina frågor eller synpunkter.

Kontaktuppgifter

Telefon:
Kundtjänst 0322 - 66 98 00

Kontaktpersoner

Fax:
Kundtjänst 0322 - 66 98 95

E-post:
 

Postadress:
Tvätteriet Alingsås
Box 583
441 16  Alingsås

Besöksadress:
Tvätterigatan
441 39  Alingsås

 

uiqt|wBs}vl|r5|%viH%vozmoqwv5{ms}vl|r5|%viH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{mriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m