Kraftigt förorenad tvätt

Gul säck

Definition

 • Textilier som är kraftigt förorenade av blod, blodtillblandade kroppsvätskor, avföring och kräkning.
 • Textilier som använts av patient med löss eller skabb.
 • Textilier som förorenats med cytostatika.

Handhavande

 • Textilierna skall läggas persedel för persedel i upplösbar plastsäck på operationssalen,
  vårdrummet eller motsvarande och förslutas.
 • Den upplösbara plastsäcken placeras sedan i en gul plastsäck.
 • Märk den gula plastsäcken med tuschpenna: Sjukhus och avdelning.

Övrig information

 • Upplösbara plastsäckar får ej utsättas för värme och direkt solljus, ej heller för stark kyla.
 • Plastsäckarna beställes från Tvätteriet Alingsås.
 • Föreskrifterna är utformade i samråd med hygiensjuksköterskorna.
 • Har du ytterligare frågor angående de hygieniska aspekterna, ta kontakt med din hygiensjuksköterska.

 

 

uiqt|wBriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{mriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m