Emballageretur

Med undantag för småsändningar som packas i paket eller säckar, levererar vi den rena tvätten i ”containrar”. Dessa containrar får endast användas för tvätthantering, skall returneras omgående dvs vid nästa leveranstillfälle, men då lastad med smutstvätt.

För att underlätta för den hos er som packar upp tvätten, använder vi ofta extra mellangaller. Det är viktigt att även dessa galler returneras till oss snarast. För att undvika olycksrisk med galler som glider ut containern, skall gallren ställas mot gaveln, ej mot långsidan på containern.


          Klicka för större bild                 Klicka för större bild

          Rätt placerade galler                          Fel placerade galler

uiqt|wBriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{mriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m