Patientkläder

Det är viktigt att det finns olika alternativ och möjligheter att hitta funktionella kläder till vårdtagarna. Patientkläderna är mjuka och behagliga och ger förutsättningar för en bättre hygien jämfört med om privata kläder används.

uiqt|wBriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{mriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m