Bädd- och badtextilier

Mjuka och behagliga bädd- och badtextilier är en viktig faktor för vårdtagarnas trygghet och bekvämlighet. Textilierna ger en bra kvalitet och säkerhet och är ett medel för att upprätthålla en god hygien.

uiqt|wBriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{mriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m