Verksamhet

Tvätteriet Alingsås

  • är ett modernt tvätteri som erbjuder funktionsanpassade textila produktlösningar för rena miljöer. Vi försörjer  sjukvården inom Västra Götaland och Värmland med tvätt, textilier och sterila produkter.
  • är ett effektivt och kvalitetsäkrat tvätteri. Verksamheten omfattar bland annat renrum som klarar de höga krav som sjukvården ställer.
  • arbetar målmedvetet med miljö- och kvalitetsfrågor. Vår affärsidé är att, med resurssnålt kretslopp som bas, erbjuda funktionsanpassade textila produktlösningar för rena miljöer.
  • är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001 samt kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 13485.
  • är förnärvarande 300 anställda och tvättar och efterbehandlar varje dag cirka 40 ton textilier. 
  • affärsstrategi bygger på användandet av effektiv process med så låg tvättmedels-, vatten- och energiförbrukning som möjligt. Vidare skall alltid den kemikalie väljas som har minst negativ inverkan på miljön.

Produkterna vi levererar skall förädlas till den grad som kunden kräver, vilket betyder att de skall kunna användas direkt utan krav på ytterligare behandling.

Miljö

Miljöfrågorna är alltid i centrum på Tvätteriet Alingsås. Hela vårt arbete bygger på att göra så liten påverkan på miljön som möjligt.

Att använda flergångstextilier är i sig ett miljöval, men vi gör dessutom allt vi kan för att reducera användningen av skadliga kemikalier i tvättprocessen till ett minimum. Detsamma gäller användning av energi och vatten vid tvätt, energi vid uppvärmning och bränsleförbrukning vid transporter.

Tvätteriet Alingsås är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001.

Miljöpolicy

Kvalitet

Bra arbetskläder i sjukvården ska helst vara sådana att man knappt känner att man har dem på sig. Arbetskläder av textil är lätta, lediga, följsamma och de låter kroppen andas. Det går inte att kompromissa - bara riktigt hög kvalitet på textilierna kan ge de fördelarna.

Lika viktigt är det att arbetskläderna är säkra. Oavsett vad du arbetar med, ska de ge ett bra skydd både för patienterna och för dig som anställd.

En av de viktigaste aspekterna på säkerhet inom sjukvården, är att alla textilier hanteras på rätt sätt vid tvättningen. En kvalitetssäkrad tvättprocess är ett villkor för att kläderna ska bli mikrobiologiskt rena.

Kvalitet är en nyckelfråga för oss, framför allt med tanke på patient- och personalsäkerhet i sjukvården.

Tvätteriet Alingsås är kvalitetscertifierat enligt ISO 13485 och ISO 9001.

Kvalitetspolicy

Kontaktuppgifter

Telefon:
Kundtjänst 0322 - 66 98 00

Kontaktpersoner

Fax:
Kundtjänst 0322 - 66 98 95

E-post:
 

Postadress:
Tvätteriet Alingsås
Box 583
441 16  Alingsås

Besöksadress:
Tvätterigatan
441 39  Alingsås

 

uiqt|wBs}vl|r5|%viH%vozmoqwv5{ms}vl|r5|%viH%vozmoqwv5{muiqt|wBriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{mriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m