Tvätteriet Alingsås

  • är ett modernt tvätteri som erbjuder funktionsanpassade textila produktlösningar för rena miljöer. Vi försörjer  sjukvården inom Västra Götaland och Värmland med tvätt, textilier och sterila produkter.
  • är ett effektivt och kvalitetsäkrat tvätteri. Verksamheten omfattar bland annat renrum som klarar de höga krav som sjukvården ställer.
  • arbetar målmedvetet med miljö- och kvalitetsfrågor. Vår affärsidé är att, med resurssnålt kretslopp som bas, erbjuda funktionsanpassade textila produktlösningar för rena miljöer.
  • är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001 samt kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 13485.
  • är förnärvarande 300 anställda och tvättar och efterbehandlar varje dag cirka 40 ton textilier. 
  • affärsstrategi bygger på användandet av effektiv process med så låg tvättmedels-, vatten- och energiförbrukning som möjligt. Vidare skall alltid den kemikalie väljas som har minst negativ inverkan på miljön.

Produkterna vi levererar skall förädlas till den grad som kunden kräver, vilket betyder att de skall kunna användas direkt utan krav på ytterligare behandling.

uiqt|wBriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{mriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m