Miljö

Miljöfrågorna är alltid i centrum på Tvätteriet Alingsås. Hela vårt arbete bygger på att göra så liten påverkan på miljön som möjligt.

Att använda flergångstextilier är i sig ett miljöval, men vi gör dessutom allt vi kan för att reducera användningen av skadliga kemikalier i tvättprocessen till ett minimum. Detsamma gäller användning av energi och vatten vid tvätt, energi vid uppvärmning och bränsleförbrukning vid transporter.

Tvätteriet Alingsås är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001.

Miljöpolicy

uiqt|wBriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{mriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m