Vår miljöpolicy

   


Vi vill medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att:

  • Efterleva alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen
  • Reducera miljöeffekterna med hjälp av bästa tillgängliga teknik där detta är ekonomiskt genomförbart
  • Arbeta för en effektiv tvättprocess med låg tvättmedels-, vatten- och energiförbrukning
  • Motivera våra medarbetare och kunder till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande
  • Ställa miljökrav vid alla inköp och upphandlingar samt verka för att våra leverantörer tillhandahåller varor och tjänster i överensstämmelse med vår miljöpolicy
  • Arbeta för att minimera och återföra våra restprodukter till materialkretsloppet
  • Minimera transporternas miljöpåverkan
  • Minimera textiliernas miljöpåverkan
  • Ständigt förbättra vårt miljöarbete och vår miljöprestanda
uiqt|wBriv5i{|mvq}{H%vozmoqwvuiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m