Vår kvalitetspolicy 

Rätt kvalitet är för Tvätteriet Alingsås (TvA) ett totalbegrepp vilket innebär: Rätt produkt i rätt mängd i rätt tid till rätt plats och till rätt pris

  • Arbetet skall bedrivas processinriktat med tydliga övergripande mätbara mål som är nedbrutna på avdelningsnivå och väl kommunicerande till samtliga medarbetare.
  • Processens huvudkund är aktörer inom vård och omsorg. Brukare, beställare och betalare.
  • Processens mål är att alltid uppfylla våra kunders uttalade krav och outtalade förväntningar, samt hålla vår ekonomi i balans.
  • Processen ska ständigt förändras till det bättre, och i denna strävan deltager alla medarbetare.
  • Tvätteriet ska vara en god arbetsgivare där lagar och avtal endast är en miniminivå för de krav som ställs på arbetsmiljön och yttre miljö och där initiativ och förslag till förbättringar tas tillvara på ett bra sätt.

 Bild_vatten_kvalpolicy

 Bild_droppe_kvalpolicy 

 Bild_Charlotta_kvalpolicy 

 

uiqt|wBriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{mriv5i{|mvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m