Tvätteriet Alingsås försörjer sjukvården inom Västra Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila produkter. Vi har också uppdrag åt Landstinget i Värmland och en del kommuner. Tvätteriet Alingsås skall, med resurssnålt kretslopp som bas, erbjuda funktionsanpassade textila produktlösningar för rena miljöer. Vi är för närvarande 300 anställda som tvättar och efterbehandlar ca 40 ton textiler varje dag.

Tvätteriet Alingsås är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 samt kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 13485:2012. 

   ISO 9001:2008      ISO 14001:2004     ISO 13485:2012

uiqt|wB&jm||qvi5jzim{kp4ivlmz{mvH%vozmoqwv5{mjm||qvi5jzim{kp4ivlmz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{mxm|zi5jmzouivH%vozmoqwv5{m